Administrasjon


 

      

Svein-Arill Laksesvela
Direktør

Svein-arill.Laksesvela@ensto.com

Mobil: +47 913 00 274

 

 

 

Tor Asbjørn Uppstrøm
Finanscontroller og strategisk innkjøp

Tor.uppstrom@ensto.com

Mobil: +47 928 26 068

 

 

 

Kjersti Hemmingby
Regnskapssjef

Kjersti.hemmingby@ensto.com

Mobil: +47 900 29 821

 

 

 

Reidun Urdal
HR/ QA Sjef

Reidun.urdal@ensto.com

Mobil: +47 901 99 436

 

 

 

Ole Arne Rånnerud
KAM 

Ole.raannerud@ensto.com

Mobil: +47 905 90 832

 

 

Stefan Lindblad 
Lagersjef

stefan.lindblad@ensto.com

Mobil: +47 932 50 314

 

 

 

Espen Fosshaug
ICT Spesialist

Espen.fosshaug@ensto.com

Mobil: +47 994 99 339