Skjøtestykke
NO8854867


Kode NO8854867
El nummer 8854867
Navn Skjøtestykke
Bindeledd FTS48 160kN
Beskrivelse Utført som en sjakkel med nedsenket unbrakobolt med foring, som gir korrekt radius for anbefalt wiredimensjon.