Skjøtestykke
NO8854866


Kode NO8854866
El nummer 8854866
Navn Skjøtestykke
Bindeledd FTS41 110kN
Beskrivelse Utført som en sjakkel med nedsenket unbrakobolt med foring, som gir korrekt radius for anbefalt wiredimensjon.