Skjøtestykke
NO8854865


Kode NO8854865
El nummer 8854865
Navn Skjøtestykke
Bindeledd FTS28 70kN
Beskrivelse Utført som en sjakkel med nedsenket unbrakobolt med foring, som gir korrekt radius for anbefalt wiredimensjon.