Kabelinnføring
NO8856433


Kode NO8856433
El nummer 8856433
Navn Kabelinnføring
Innføringstrinse for rør Ø74mm
Beskrivelse Innføringshylser for mindre dimensjoner. Settes i røret for å beskytte kabelen