Kabelinnføring
NO8856431


Kode NO8856431
El nummer 8856431
Navn Kabelinnføring
Innføringstrinse for rør Ø40mm
Beskrivelse Innføringshylser for mindre dimensjoner. Settes i røret for å beskytte kabelen