Kabelinnføring
NO8856430


Kode NO8856430
El nummer 8856430
Navn Kabelinnføring
Innføringstrinse for rør Ø35mm
Beskrivelse Innføringshylser for mindre dimensjoner. Settes i røret for å beskytte kabelen