Kabelinnføring
NO8856428


Kode NO8856428
El nummer 8856428
Navn Kabelinnføring
Innføringstrinse for rør Ø28mm
Beskrivelse Innføringshylser for mindre dimensjoner. Settes i røret for å beskytte kabelen