Rørplugg
NO8856193


Kode NO8856193
El nummer 8856193
Navn Rørplugg
Rørtetning KRS 135 Ø 135-145mm
Beskrivelse Innblåsningsverktøy for å tette i rørenden ved blåsing av luft