Rørplugg
NO8856192


Kode NO8856192
El nummer 8856192
Navn Rørplugg
Rørtetning KRS 118 Ø 118-126mm
Beskrivelse Innblåsningsverktøy for å tette i rørenden ved blåsing av luft