Rørplugg
NO8856190


Kode NO8856190
El nummer 8856190
Navn Rørplugg
Rørtetning KRS 76 Ø 76-84mm
Beskrivelse Innblåsningsverktøy for å tette i rørenden ved blåsing av luft