Kulehake
NO8856183


Kode NO8856183
El nummer 8856183
Navn Kulehake
Rørball BKO 120 110-120mm
Beskrivelse Innblåsningsverktøy ball for å bruke som pil ved blåsing