Rørplugg
NO8856126


Kode NO8856126
El nummer 8856126
Navn Rørplugg
Rørtetning KRS 85 Ø 85-94 mm
Beskrivelse Innblåsningsverktøy for å tette i rørenden ved blåsing av luft