To skrevs løftestropp
NO8856221


Kode NO8856221
El nummer 8856221
Navn To skrevs løftestropp
Løfteskrev 2-part m/rundsling
Beskrivelse Bygget opp med O-ring, koblingsløkker BS, sikkerhetskroker SKN og rundsling.