Avspolingsvinde
NO8856243


Kode NO8856243
El nummer 8856243
Navn Avspolingsvinde
Trommelpall 75/300
Beskrivelse Trommelpall, Denne roterende pallen for tromler med vekt opp til 3 tonn, kan benyttes på lageret eller på lasteplanet hvor man skal foreta en kortere, kontrollert uthaling av kabel eller line.