Løfteåk
NO8856403


Kode NO8856403
El nummer 8856403
Navn Løfteåk
Løfteåk komplett 8 tonn
Beskrivelse Inneholder Løfteåk, trommelaksel i aluminium eller stål med stoppringer, senterkoner og løftehansker.