Y-skjøt

For innblåsing av 2. eller 3. kabel i samme rør.

Y-skjøt

Produkter