Rørplugg
NO8856438


Kode NO8856438
El nummer 8856438
Navn Rørplugg
Rørtilkobling Ø 35mm KRG 35
Beskrivelse Innblåsningsverktøy for å tette i rørenden ved blåsing av luft