Blåsemaskin
NO9400953


Kode NO9400953
Navn Blåsemaskin
Microjet PRM-196
Beskrivelse MicroJet fiberblåsemaskin. For innblåsning av fiberkabel i microrør opp til 14 mm ytre diameter og kabler opp til 8 mm. Mulighet for å oppnå mer enn 1000 m lengde avhengig av microrør og egenskaper på kabelen. Mulighet for å fjerne gammel og legge en ny microkabel i samme operasjon. Dette er en kombinert maskin av EM-25 og PR-140. Kompressor med fungerende trykk 12-16 bar og luft 1m3/min er nødvendig for et vellykket resultat.