Kombinasjonstermostat 16A

3600 W/16A. Res. Kombinasjonstermostaten kan brukes som termostat for både gulv og romtemperatur kombinert (for eksempel ved parkettgulv), eller kan brukes som romtermostat eller gulvtermostat alene. Justerbar alternativ-temperatur 0 … 15°C eller fast nattsenking 0 … 5°C som styres via 230 V styrespenning. Justeringsområde gulvtemperatur + 25ºC...+ 50ºC. Følerledningen (NTC) er 4 meter lang, diameter Ø 7,5 mm, og kan forlenges inntil 10 meter. Omgivelsestemperatur -20ºC ... +30ºC. Termostatene har bryter med topolet brudd. Passer til både Jussi og Elko RS-serie. Kapslingsgrad, IP30.

Produkter