Tassu N - varmekabel for konvensjonelle støpegulv, 20w/m

Tassu-N varmekabler brukes i konvensjonelle betonggulv. Nødvendig kvadrateffekt, avhengig av materialet er 80-150 W/m2. Senteravstand 15- 25 cm og monteringsdybde 5-10 cm. Tassu-N varmekabel er laget av toleder varmekabelkabel. Laveste monteringstemperatur er -15 ºC. Kabelens effekt er 20W/m og nominell spenning 230 V. Tilkoblingskabelen er 2,5 m lang og er dobbeltisolert.

Spesielt med tanke på det norske markedet er det også laget en skjøt hvor en 30 cm jordleder er trukket ut for jording av armeringsnett, slukrist etc.

Produkter