Trinse
NO8854828


Kode NO8854828
El nummer 8854828
Navn Trinse
Utkjøringsblokk SR 580 G
Beskrivelse Enkel med stålramme og aluminiumstrinse med kulelager.Bolt for kulehake.. G = Neopren belegg i banen. Leveres også som helikopterblokk type HSR.Trinse Ø: 580/500mmSporbredde: 58mm