Trinse
NO8854827


Kode NO8854827
El nummer 8854827
Navn Trinse
Utkjøringsblokk SR 580
Beskrivelse Enkel med stålramme og aluminiumstrinse med kulelager.Bolt for kulehake.. G = Neopren belegg i banen. Leveres også som helikopterblokk type HSR.Trinse Ø: 580/480mmSporbredde: 58mm