Trinse
NO8854822


Kode NO8854822
El nummer 8854822
Navn Trinse
Utkjøringsblokk type SR 315
Beskrivelse For line. Enkel universalblokk med aluminiumstrinse 315 x 42 mm og ramme med bolt for kulehake. I foten er det hull det for feste av pigg eller skrutvinge (se under tilbehør SB 250 og SZ 310).