Trinse
NO8854821


Kode NO8854821
El nummer 8854821
Navn Trinse
Utkjøringsblokk type SR 200
Beskrivelse For line. Enkel universalblokk med aluminiumstrinse 200 x 33 mm og ramme med bolt for kulehake. I foten er det hull for feste av pigg eller skrutvinge (se under tilbehør SB 250 og SZ 310).