Froskekjeft
NO8854513


Kode NO8854513
El nummer 8854513
Navn Froskekjeft
Froskekjeft 5,54-13,97 mm
Beskrivelse Froskekjeft for bardun og liner med stor hardhet og høy styrke. Kapasitet 5,54 - 13,97mm.