Kileklemme
NO8854539


Kode NO8854539
El nummer 8854539
Navn Kileklemme
Kilepar 612. 36,3-38,5mm
Beskrivelse Arbeidsklemmer for store tverrsnitt. En arbeidsklemme spesielt utviklet for bruk i forbindelse med strekking av store overføringsslinjer, hvor det vanligvis benyttes grove linetverrsnitt. Arbeidsklemmen virker etter kileprinsippet som består av et ytre hus med innvendige koniske kiler som er tilpasset det enkelte linetverrsnitt som skal trekkes. Vær oppmerksom på at flere dimensjoner av kilepar kan passe på samme kilehus. Kilehus og kilepar bestilles hver for seg.