Avgreningsboks
NO1170137


Kode NO1170137
El nummer 1170137
Navn Avgreningsboks
Skjøtekasse stor, kompl. 250A
Beskrivelse Skjøtekasse for provisoriske anlegg. Med jordspyd, strekkavlastning, låsbart lokk. Skjøtekasse 2-veis i bunnen. Lager slik at den kan bebyttes på forrige generasjon plugger og kontakter (Alle tre fasene må da være av samme type).
Selger Ensto Nor AS