Koblingsstykke
NO2847617


Kode NO2847617
El nummer 2847617
Navn Koblingsstykke
Bardunkjoks m/1100mm wire
Beskrivelse Hurtigkjoks. Kan benyttes både som bardunkjoks og for å avspenne jordline etc.Garantert å holde minimum 90% av linens bruddlast. Linediameter 3,68-5,46 mm.