Overspenningsavleder
NO2864969


Kode NO2864969
El nummer 2864969
Navn Overspenningsavleder
Univ.piggbe.for avled. m/j.
Beskrivelse Universalt piggbeslag med jordtrådfeste for HDA avledere.