Overspenningsavleder
NO2864968


Kode NO2864968
El nummer 2864968
Navn Overspenningsavleder
Trafobrakett for avleder. m/j
Beskrivelse Trafobrakett med jordtrådfeste for HDA avledere.