6 mm²

32,1 mm hög skarvklämma med 4 mm bred ledaröppning och skruv M 4,5. Spännmoment 1,8 - 2,0 Nm.
Lätt att kapa för hand till önskat poltal.
32,1 mm høy klemme med 4 mm bred lederåpning og M4,5 skrue. Tiltrekkingsmoment 1,8 - 2,0 Nm.
Lett å dele opp for hånd til ønsket antall poler.

6 mm²

Produkter