Skjøt
NO1178872


Kode NO1178872
El nummer 1178872
Navn Skjøt
P3/P10 Skjøt 3x50 mm²
Beskrivelse Skjøt for høyspentkabler. Flammehemmende, halogenfri og gjørme/søle resistent. Testet i henhold til IEC standarder. DNV bekreftelse kan fås på forespørsel.