Skjøt
NO1178839


Kode NO1178839
El nummer 1178839
Navn Skjøt
P3/P10 Skjøt 1x300 mm²
Beskrivelse Skjøt for høyspentkabler. Flammehemmende, halogenfri og gjørme/søle resistent. Testet i henhold til IEC standarder. DNV bekreftelse kan fås på forespørsel.