Skjøter for Skipskabel

Halogenfri
Flame Retardant
Low smoke

NO
Skjøt for skipskabel
TXOI/TI er konstruert for å skjøte skjermet og uskjermet skipskabel. Lederskjøten utføres med presshylser som isoleres med en lim-belagt krympeslange. For å sikre en slank skjøt fordeles skjøtepunkter over hele skjøteområdet, som dekkes med mastik før nedkrymping av mellomkappe. På skjermede kabler (TXOI) trekkes kabelens skjerm over hele skjøteområdet og forbindes med skjermen på kabel nr. 2 med fjærklemme. Evt. kobberledere i skjermen skjøtes separat med presshylser. Ytre kappe erstattes med en tykkvegget lim-belagt krympeslange. Skjøtesettene leveres uten skjøtehylser. Tilpasset kravene i IEC 60092-353 Annex D.

ENG
Splice for shipboard cable
TXOI/TI is constructed to splice screened and unscreened shipboard cables. The conductor is spliced with a ferrule, and insulated with a heat shrinkable sleeve with an adhesive coating. To ensure a "slim" splice, interspace the conductor splices evenly over the splicing area. Then cover the splicing area with a hot melt adhesive tape and shrink down the inner jacket. The screen on TXOI cables are spliced with roll spring. If there is a separate earth wire on the screen, use a ferrule. The outer jacket is replaced with a thick walled flame retardant tubing with an adhesive coating. The splices are supplied without ferrules.
Designed for the demands of IEC 60092-353 Annex D.

Produkter