Skjermede T-kontakter 800A

Isoleringen av T-kontakten er produsert i et modifisert silikongummimateriale karakterisert ved høy krypestrømsresistivitet, stor bruddforlengelse og ubrennbarhet.
En tynnvegget ledende skjerm permanent forbundet til isoleringen som beskytter koblingssystemet mot utilsiktet kontakt.
Den skjermede kontakten trenger ikke og demonteres ved kappetesting av kabel.
Den skjermede kabelkontakten overgår kravene i CENELEC HD 629.1 S2, som inkluderer BS, VDE samt andre
internasjonale spesifikasjoner.
RSTI-58 passer gjennomføringer type "C" med belastningsgrense 630/1250 A som spesifisert i EN50180 og EN50181.
Den meget kompakte utformingen muliggjør bruk av doble T-koblinger i standard koblingsbokser.
Lett tilgjengelig bakplugg med kapasitivt målepunkt.
Få tilleggskomponenter nødvendig ved systemtest, dobbel "T"- forbindelse og jording.
Komplett sett inkludert kabelsko forenkler montering. DNV-GL sertifisert.

Produkter