Skip, offshore og petrokjemi

Vårt materiell er tilpasset dagens marked av kabler etter Norsk elektroteknisk norm, NEK TS 606:2009. Det er lett å velge riktig materiell til den aktuelle kabel, ettersom NEK koden er beskrevet i vareoversikten. Våre skjøter er designet for kontrollanlegg, lys og kraftforsyning.

De har egenskaper som er tilpasset de kabler de er tiltenkt enten Fire Resistant, Flame Retardant, halogen-frie eller andre kabelrelevante egenskaper. Skjøter er testet opp i mot relevante IEC normer. Tester er enten verifisert av DNV-GL, eller at produktene har egne typegodkjenningssertifikater fra produsent. Sertifikater og verifikasjon kan lastes ned fra produktdatabasen. Her finner man også Produktkort/FDV, og montasjebeskrivelse for produktet.

Produkter