Skiltstativ
NO2800223


Kode NO2800223
El nummer 2800223
Navn Skiltstativ
For montasje på fjell MS, dobbel horisontal. Stål
Beskrivelse Består av alle rørdeler og fjellfundament. Laget etter håndbok R310, trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav - Del 5 Oppsettingsutstyr (Vegdirektoratet). Stålrørssystem Ø89 mm. Leveres med skråstøtte. Fleksibelt å montere. Fundamentet gyses fast til fjellet med kjemisk feste. Består av: Fundament fjell, 89 mm Stolper, 60 mm skråstøtte, Topphette, Skråstøttebeslag leddet og Klammer.