Skiltstativ
NO2800216


Kode NO2800216
El nummer 2800216
Navn Skiltstativ
Komplett stativ for fjell SS
Beskrivelse Består av alle rørdeler og fjellfundament. Med støtte. Laget etter håndbok R310, trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav - Del 5 Oppsettingsutstyr (Vegdirektoratet). Alle deler er enten i sjøvanssbestandig aluminium eller i syrefast stål.