Skiltstativ
NO2800214


Kode NO2800214
El nummer 2800214
Navn Skiltstativ
Komplett stativ for fjell LS0 og LS1
Beskrivelse Består av alle rørdeler og fjellfundament. Med støtte. Laget etter håndbok R310, trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav - Del 5 Oppsettingsutstyr (Vegdirektoratet). Alle deler er enten i sjøvanssbestandig aluminium eller i syrefast stål.