Skilt
NO2800213


Kode NO2800213
El nummer 2800213
Navn Skilt
1000x1000mm pluss underskilt LS1
Beskrivelse N512, underskilt kabel og N207, Ankring forbudt montert vertikalt i forhold til hverandre. Laget etter Samferdselsdepartementet forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, FOR-2012-12-19-1329. Med hjemmel i LOV-2009-04-17-19-§20, LOV-2009-04-17-19-§21, LOV-2009-04-17-19-§52. Total panelstørrelse 1050x1380mm.