Skilt
NO2800203


Kode NO2800203
El nummer 2800203
Navn Skilt
600x600mm kombi horisontal LS0
Beskrivelse N101, Livsfarlig ledning og N207, Ankring forbudt montert horisontalt i forhold til hverandre. Laget etter Samferdselsdepartementet forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, FOR-2012-12-19-1329. Med hjemmel i LOV-2009-04-17-19-§20, LOV-2009-04-17-19-§21, LOV-2009-04-17-19-§52. Total panelstørrelse 1200x600mm.