Holdeverktøy
NO1167309


Kode NO1167309
El nummer 1167309
Navn Holdeverktøy
Holdeverktøy MSH 16-300mm²
Beskrivelse Holdeverktøy brukes som mothold ved montering av mekanisk kabelsko eller skjøtehylser.