UANA-NE 3-leder E-verkskjøten

For 3-leder plastisolert kabel 1 kV. Består av Fasehylse - Ytterhylse og Cu-nett. Skjøtene er halogenfrie. Laget etter REF publikasjon nr. 5 JAK (2/89). For presshylser.

UANA-NE 3-leder E-verkskjøten

Produkter