UANA 4-leder

For 4-leder plastisolert kabel 1 kV. Består av Fasehylse og Ytterhylse. Skjøtene er halogenfrie. For presshylser.

UANA 4-leder

Produkter