Skjøt
NO1167590


Kode NO1167590
GTIN 7070918004745
El nummer 1167590
Navn Skjøt
EMKJ 0037
Beskrivelse For gummiisolert 1 kV kabel. Skjøten er konstruert for å kunne tromles opp f.eks ved automatisk oppspoling på kranbaner etc. Skjøten er konstruert rundt fleksible, flammehemmende og tykkveggede krympeslanger i limbelagt utførelse. Skjøting av de mangetrådede lederne utføres med presshylser som fordeles i skjøtelengden. Over den krympbare primærisolasjonen legges mastik mellom de snodde fasene for erstatning av kabelens fyllkappe. Den ytre kappen bygges opp av en tykkvegget, limbelagt krympeslang