Varmkrympskjøter

For plastisolert 1 kV kabel.
Skjøten er konstruert rundt Raychem limbelagt krympeslange i ferdig kuttet lengde.
UANA-NE, DUANA-NE og MUANA-NE er et skjøtesystem konstruert etter NOR energi, ref. Publikasjon nr. 5 jak (2/89), og inneholder i tillegg til ovennevnte komponenter, krympeslange for erstatning av kabelens mellomkappe over primærisolasjonen. Skjøter for 3-leder kabel leveres med rullefjær for å sikre elektrisk god forbindelse mellom Cu nett og kabelens konsentriske jordskjerm.
Skjøtene er halogenfrie.

Produkter