Endeavslutning, METNA og ETNA

For 3- og 4-leder plastisolert 1 kV kabel

For å hindre at faseisolasjonen på plastisolerte kabler brytes ned av sollys (UV), monteres en tynnvegget UV bestandig krympeslange over faseisolasjonen. For å sikre mot fuktinntrengning monteres et limbelagt kabelskritt i overgangen mot kabelen og fasene merkes med egen krympeslange.

Produkter