Tilleggssett for varmkrymp skjøt
NO1187697


Kode NO1187697
El nummer 1187697
Navn Tilleggssett for varmkrymp skjøt
Oppforing PEX 12/24kV 95-150/25-95
Beskrivelse Oppforingssett for Pex isolert kabel. Brukes ved behov for oppforing av PEX isolert kabel 1- og 3-leder.