Tilleggssett for varmkrymp skjøt
NO1186852


Kode NO1186852
El nummer 1186852
Navn Tilleggssett for varmkrymp skjøt
3 - 1-leder 12/24 kV, 50-240/25-240 2m
Beskrivelse Ombyggingssettet bygger om en 3-leder kabel, 12- eller 24kV til 3 stk. 1-ledere. Dette settet må brukes om man ønsker å benytte 1-leder skjøter. Faselengde 1 eller 2 meter. Settet har fullt skjermtverrsnitt helt opp til nytt kappeavtak. Settet inneholder alle nødvendige komponenter, samt montasjebeskrivelse. Ordinære 1-leder skjøter kommer i tillegg.